Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle esitetään Hippos-hankkeen tarkennettujen suunnitelmien hyväksymistä.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Hippos-hankkeen tarkennetut suunnitelmat hyväksytään. Tarkennetun hankesuunnitelman myötä kokonaisuuden kustannusarvio pienenee 200 miljoonasta eurosta noin 154 miljoonaan euroon, josta oman pääoman osuus on 76 miljoonaa euroa. Kokonaisuuden pienentyessä myös kaupungin rahoitusosuus pienenee. Suunnitelman pienentämisestä huolimatta lähes kaikki kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymän ns. Liikunnan lupauksen sisältämät liikuntatilat toteutetaan. Jalkapallostadion jää kuitenkin tässä kohtaa hankkeen ulkopuolelle.

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-11-16_jyvaskylan-kaupunginhallituksen-paatoksia-16112020-olleesta-kokouksesta

Tarkennetun hankesuunnitelman taustalla Sepos Oy:n sijoitustarjous

Hankkeen pienentämisen taustalla on vuoden 2019 loppupuolella aloitetut rahoitusneuvottelut, joita käytiin yli 30 sijoittajan kanssa. Neuvottelujen perusteella saatiin 14.10.2020 Sepos Oy:ltä tarjous 43 miljoonan sijoituksesta hankkeeseen. Sepos Oy on Taaleri Sijoitus Oy:n, Timo Everin ja Ilkka Kilpimaan omistama kiinteistösijoitusyhtiö. Näin ollen Hippoksen pääomasta Sepos Oy:n ja sen yhteistyökumppanin Taaleri Sijoitus Oy:n osuus on 43 miljoonaa, Jyväskylän kaupungin 23 miljoonaa ja Lehto Group Oyj:n 10 miljoonaa. Mikäli kustannukset kasvavat yli arvioiden budjetin, lisärahoituksesta vastaa yksityinen sijoitustaho.

Hankkeen valmistelu ja alueen muu kehittäminen tulevina vuosina

Hippos-hankkeen tavoitteena on saattaa rakennussuunnittelu sekä rahoitus- ja muut sopimukset siihen vaiheeseen, että lopulliset sopimukset voidaan allekirjoittaa valtuuston päätösten tultua lainvoimaisiksi keväällä 2021. Tällöin hankkeen rakentaminen olisi mahdollista käynnistää syksyllä 2021. Rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta.

Hippos-hankkeen rakentamisaikaiset kokonaistyöllisyysvaikutukset ovat arviolta noin 1 900 henkilötyövuotta, josta 1100 on välittömiä. Rakentamisen aikaiset verotulovaikutukset ovat arviolta 10 miljoonaa euroa ja pysyvät verotulovaikutukset noin 5 miljoonaa. Pysyviä työpaikkoja sijoittunee Hippokselle noin 600. Liikunta- ja osaamiskeskukseen tavoitellaan neljää miljoonaa käyntiä vuodessa.

Uudet tilat mahdollistavat myös 50-70%:n lisäyksen kansainvälisiin konferensseihin ja tapahtumiin Jyväskylässä. Hippoksen pohjalle vahvistuvan liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemissä liikunta- ja hyvinvointitoimialan uusien yritysten vuosittaisen kasvun tavoite on 30%. Lisäksi tavoitellaan 2-4 uutta kansainvälistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikköä (TKI) Suomeen.

Hankkeen pienentyessä vapautuvat tilat ja alueet mahdollistavat tulevaisuudessa esimerkiksi jalkapallon olosuhteiden kehittämisen Hippoksella. Kaupunki suunnittelee Hippokselle myös erillistä liikuntapuistoa. Tämä osuus ei sisälly nyt päätöksenteossa olevaan Hippos-hankkeeseen vaan sen sisältö valmistellaan osana kaupungin tavanomaista liikuntapaikkarakentamisen suunnittelua ja liikuntapalveluverkko-kokonaisuutta. Puisto tulee tämänhetkisen valmistelun mukaan sisältämään ainakin katukoriskentän ja pesäpalloareenan.