Siirry suoraan sisältöön

Sport Suomi -vetovastuuverkosto vahvistaa alueiden yhteistä osaamista ja yhteiskehittämistä sekä lisää alan kansainvälistä näkyvyyttä. Kaupunkien osaamisverkoston avulla kehitetään liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen liiketoimintaedellytyksiä sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

- Olen iloinen kolmen kaupungin vahvasta yhteistyöstä, jossa Kuopio ja Lahti ovat Jyväskylän kanssa toteuttamassa hanketta. Lisäksi Helsingin ja Rovaniemen kaupungit ovat tiiviisti mukana keskusteluissa, sanoo Business Jyväskylän projektipäällikkö Nina Rautiainen.

Liikuntadatalla kasvua, parempia päätöksiä ja hyvinvointia

Kansallisesti liikunta- ja hyvinvointidatan laajemmassa hyödyntämisessä on mahdollisuuksia niin tiedolla johtamisen, tutkimus- ja kehitystoiminnan kuin kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Liikunnasta ja hyvinvoinnista kerätään jo nyt todella paljon erilaista dataa mutta tieto on hyvin pirstaleista ja siihen liittyy esimerkiksi avoimia tietosuoja- ja rajapintakysymyksiä. Sen sijaan, että jokainen kunta kamppailisi samojen ongelmien kanssa, hankkeen aikana on tavoitteena löytää ratkaisuja kerätyn datan parempien hyödyntämismahdollisuuksien suhteen mm. yhtenäisellä ”pelikirjalla”, kertoo Kuopion kaupungin liikuntapalvelusuunnittelija Ilja Venäläinen.

Kaksivuotisen hankkeen aikana selvitetään datan hyödyntämisen reunaehtoja, mahdollisuuksia ja käytännön sovelluksia niin yritysten, korkeakoulujen kuin kaupunkien kesken.


Sport Suomen taustalla on vahva yhteinen tahtotila

Urheilukaupunkeina tunnetuiden Jyväskylän, Lahden ja Kuopion yhteistyö Suomen urheilu-, liikunta- ja hyvinvointialan vahvistamisessa syvenee entisestään hankkeen myötä. Yhteistyötä liikunta- ja urheiluteemassa on kaupunkien välillä tehty aikaisemmin esimerkiksi kansainvälisten liikunta- ja urheilutapahtumien osalta. Sport Suomi -verkosto tuo kuitenkin kaupunkien eri toimijat vahvaan yhteistyöhön erityisesti datan, innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen kulmasta.

- Lahti toimii kansainvälisten urheilun suurtapahtumakaupunkien kansallisena veturina ja kaupungissamme edistetään vahvasti kansainvälistä urheiluliiketoimintaa ja tapahtumia. Sport Suomi -hankkeessa on erinomainen verkosto ja mahdollisuudet ovat monet. Me Lahdessa odotamme erityisesti sitä, että pääsemme toteuttamaan urheiluliiketoimintaan kytkeytyvää innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistoimia vahvassa kansallisessa yhteistyössä. Porukalla olemme entistä kovempia!, innostuu Lahden kehitysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw.  

Pitkän aikavälin visiona on, että Suomi tunnetaan kansainvälisesti liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymänä, jossa yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät. Liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen liiketoimintaa vauhditetaan kehittämällä pilotointi- ja kokeiluympäristöjä sekä hyödyntämällä uusia teknologioita ja dataa.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Nina Rautiainen, Business Jyväskylä
p. 0504137028, nina.rautiainen(a)jyvaskyla.fi

Kehitysjohtaja, Henna Eskonsipo-Bradshaw, Lahden kaupunki
p. 0444820838, henna.eskonsipo-bradshaw(a)lahti.fi

Liikuntapalvelusuunnittelija, Ilja Venäläinen, Kuopion kaupunki
p. 0447182500, ilja.venalainen(a)kuopio.fi

Kuva1
Lyhyesti vetovastuuverkostoista ja Sport Suomesta:

  • Kaksivuotiset vetovastuuhankkeet perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin ekosysteemisopimuksiin.
  • Mukana 6 vetovastuuhanketta, jotka edistävät innovaatio- ja liiketoimintaa vihreän sähköistämisen, akkukemikaalien, liikkuvien työkoneiden, fotoniikan sekä liikunnan ja digitaalisten terveys- ja hyvinvointiteknologioiden teemoissa.
  • Sport Suomi -verkosto on Jyväskylän, Lahden ja Kuopion yhteinen aloite kansallisen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin alan kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Hanke alkaa 1.1.2023, pysy kuulolla!
  • Lue lisää https://www.innokaupungit.fi/