Siirry suoraan sisältöön

HHub-ekosysteemin yhteiskunnallinen nettovaikutus on peräti +64 % Upright Projectin toteuttaman analyysin mukaan. Tulos kertoo, että terveys- ja hyvinvointialan kasvuyritysten suora ja välillinen vaikutus ympäröivään maailmaan on Euroopan mittakaavassa erittäin merkittävä. Positiivinen nettovaikuttavuus lisää yritysten kiinnostavuutta myös sijoittajien silmissä.

Toisin kuin perinteiset ESG-vastuullisuusraportit, joissa keskitytään usein liiketoiminnasta syntyvien haittojen minimoimiseen, Uprightin toteuttama nettovaikutusanalyysi tarkastelee yritysten kokonaisvaikuttavuutta koko arvoketju ja tuotteet ja palvelut huomioiden.

Lue: Nettovaikutusanalyysi läpivalaisee HHubin vaikuttavuuden

– Juuri valmistunut nettovaikutusanalyysi kertoo, että liikuntaan ja hyvinvointiin keskittyvien HHub-ekosysteemiyritysten positiivinen vaikutus ympäröivään maailmaan on poikkeuksellisen suuri, +64 %, iloitsee projektikoordinaattori Nelli Eerikäinen Business Jyväskylästä.

Korkeasti koulutetut osaajat, hyvinvointia lisäävä liiketoiminta

Ero moneen verrokkiryhmään on merkittävä. Esimerkiksi Pohjoismaiden 200 suurimman yrityksen nettovaikutus on +1 %, Nasdaq Helsingin yritysten nettovaikutus +11 % ja 30 eniten rahoitetun eurooppalaisen kasvuyrityksen nettovaikutus on +19 %.

Myös hyvin menestyneeseen Maria01-hubiin verrattuna HHub-ekosysteemin tulokset näyttävät erinomaisilta.

– HHub-ekosysteemin erityispiirteitä on, että yritykset työllistävät korkeasti koulutettuja ja osaavia asiantuntijoita ja liiketoiminta rakentuu korkean teknologian ympärille. Panos-tuotossuhde osaamisen osalta on hyvä, eli käyttämäänsä osaamispääomaan nähden yritykset tuottavat hienosti uutta tietoa ja osaamista ja jakavat sitä ulospäin. HHubin merkittävin yhteiskunnallinen vaikutus syntyy kuitenkin hyvinvoinnin edistämisestä, mikä oli odottavissakin, kun puhutaan terveys- ja hyvinvointialan yrityksistä, Eerikäinen huomauttaa.

– Vastaavasti negatiiviset ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä HHub-yritysten liiketoiminta ei kuormita ympäristöä tai synnytä päästöjä samassa määrin kuin esimerkiksi teollisuusyritysten toiminta.

Nettovaikutusanalyysissä yrityksen toimintaa tarkastellaan 19 kategorian ja 4 dimension kautta. Dimensioissa HHubin suurimmat negatiiviset vaikutukset syntyvät vahvasta korkean osaamisen ja teknologian hyödyntämisestä, joka katsotaan maailmassa rajalliseksi ja siksi arvokkaaksi resurssiksi. Yritykset kuitenkin kompensoivat käyttämäänsä osaamista luomalla uutta tietoa ja osaamista ja jakamalla sitä muille. HHubin positiiviset vaikutukset sekä yhteiskunnallisen että terveyden osalta ovat merkittävät.

Vahva nettovaikutus houkuttelee sijoittajia ja kovatasoisia osaajia

Euroopankin tasolla poikkeuksellisen vahva nettovaikutus auttaa HHub-yrityksiä erottumaan kilpailijoista sekä houkuttelemaan riveihinsä alan parhaita osaajia ja valveutuneita sijoittajia. Sijoittajille yhteiskunnallinen vaikuttavuus on tärkeää, ja esimerkiksi FiBANin datan mukaan 1 miljoonan euron investointi luo 19 uutta työpaikkaa. Myös asiakkaat haluavat tietää yrityksen arvoista ja siitä, miten ja mistä tuote on valmistettu ja millaisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan hänen käyttämällään tuotteella tai palvelulla on.

– Tulosten mukaan nettovaikutusta arvostavat erityisesti osaamis- ja hyvinvointiorientoituneet henkilöt sekä ikäluokista milleniaalit.
– Joskin vaikuttavat ja vastuulliset yritykset kiinnostavat yhä useampaa työelämässä olevaa ikäluokkaa mutta trendi näkyy myös asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa, Eerikäinen sanoo.

Upright Projectin nettovaikutusanalyysi on mahdollista teettää myös yrityskohtaisesti, jolloin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi sijoittajaviestinnässä ja uusien talenttien rekrytoinnissa.

Haluatko mukaan HHub-ekosysteemiin?

HHub on terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyneiden yritysten kansainvälinen ekosysteemi. Jos olet kiinnostunut liittymään ekosysteemin toimintaan, jätä meille yhteydenottopyyntö!

Jätä yhteydenottopyyntö