Usein kysytyt kysymykset

Tutustu Hippos-hankkeeseen liittyviin useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

 • Mikä on Hippos2020–hanke?

  Hippos on noin 170 miljoonan euron hanke, jossa Jyväskylään syntyy Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveyden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus.

  Hippos tuo yhteen myös yksilöt, tutkijat, kouluttajat, yrittäjät, tuotekehittäjät, sijoittajat, valmentajat, seurat ja liitot, luomaan parasta ymmärrystä liikkuvasta elämäntavasta osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteisenä visionamme on luoda Hippoksesta älykkään hyvinvoinnin ja suorituskyvyn lippulaiva.

 • Kuinka suuri alueesta tulee?

  Alue kattaa koko Hippoksen nykyisen alueen ja alueelle tullaan rakentamaan nykysuunnitelmien mukaan uutta tilaa noin 134 000 brm2. Alueelle rakentuu Monitoimiareena (25 090 brm2), Areenakeskus (34 560 brm2), Liikuntakeskus (54 900 brm2), kolme harjoitusjäätä ja tapahtumakansi sekä jalkapallokeskus. Areenakeskus sisältää kaupalliset tilat (mm. toimisto- ja laboratoriotilat, päivittäistavarakauppa, ravintolat, erikoisliikkeet).

 • Mitä uutta Hippokselle tulee?

  Alueen liikuntatilat kaksinkertaistuvat nykyiseen verrattuna. Tilat rakennetaan uusinta tekniikkaa hyväksi käyttäen ja tiloista tehdään muuntojoustavia, jolloin käyttöasteet saadaan maksimoitua.

  Nykyisen Lähi-Tapiola -areenan paikalle rakennetaan uusi, kymmeniä lajeja palveleva sisäliikuntakeskus. Hipposhallin tilalle rakennetaan täysin uusi jalkapallokeskus. Uuteen Voimistelutaloon sijoitetaan pääosa voimistelusta sekä KIHU:n toiminnat. Nykyisen jalkapallokentän ja vanhan tekojään alueelle rakennetaan Monitoimiareena, johon tulevat myös erilliset harjoitusjäät. Monitoimiareenasta tulee urheilu- ja tapahtumakeskus, n. 7000 katsojan monitoimiareena, joka toimii urheilunäyttämönä, kongressi-, kokous- ja tapahtumapaikkana sekä konserttien että muun viihteen areenana. Konserteissa kapasiteetti voi olla jopa 8000-9000 katsojaa. Monitoimiareenan ja Liikuntakeskuksen väliin nousee Areenakeskus.
  Piha-alueelle nousee kaiken kansan Liikuntapuisto, jolla on iso rooli alueen viihtyvyyden lisääjänä. Monitoimiareenan viereen rakennetaan myös uusi tapahtumakansi.

  Lisäksi alueelle rakennetaan vahva Big Data, jonka avulla kerätään, tutkitaan ja analysoidaan urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. Tiedosta hyötyvät kaikki – käyttäjät, tutkijat ja tuotekehittäjät.

 • Ketkä ovat Hippos2020-hankkeen takana?

  Jyväskylän kaupunki on vahva toimija Hippos2020-hankkeessa hankkeen käynnistäjänä ja kunnallisena kehittäjänä. Kaupunki on sitoutunut liikuntakaupunki-strategiansa mukaisesti vahvasti Hippoksen kehittämiseen. Hankkeen rakennuttamisesta vastaavana kumppanina toimii Lehto Group Oy.

  Jyväskylän kaupungin rooli on ratkaisevan tärkeä. Viimeistä päätäntävaltaa alueen kaavan vahvistamisessa ja hankkeen lopullisessa toteuttamispäätöksessä käyttää kaupunginvaltuusto. Kaupungin tavoitteena on varmistaa, että Hippos toimii edelleen arjen liikkujien, seurojen ja kilpaurheilun alustana. Tällä perustellaan kaupungin investoinnit sekä rakentamiseen että käyttövuorojen ostamiseen.

 • Kuka maksaa Hippoksen rakentamisen?

  Kaupunki sijoittaa perustettavaan Hippos Ky:öön 28 M€, joka on noin kolmannes yhtiön omasta pääomasta. Yksityiset sijoittavat yhtiöön kaksi kolmasosaa. Loput tarvittavasta pääomasta on velkaa. Näillä katetaan hankkeen kustannukset, jotka ovat noin 200 M€.

 • Millainen on hankkeen aikataulu?

  Jyväskylän kaupungin ja Lehdon tavoiteena on aloittaa Hippoksen rakentaminen syksyllä 2020, Tämän hetkinen COVID-19 -virus tilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa rahoitusneuvotteluiden etenemiseen ja sitä kautta myös rakentamisaikatauluun. Hankkeen etenemisestä informoidaan tällä sivustolla.

  Hippoksen rakentaminen jakaantuu kolmeen vaihteeseen, joista ensimmäiseen kuuluvat Areena-keskus, Monitoimiareena, Liikuntakansi sekä harjoitusjäähalli. Vaihe kaksi pitää sisällään Sisäliikunta-areenan sekä Voimistelutalon, ja kolmas vaihe Jalkapallokeskuksen. Rakentamisen ensimmäinen vaihe valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2022.

 • Miten Hippos2020-hanke hyödyttää Jyväskylää?

  Suurin hyöty on hankkeen avulla Jyväskylään saatava reilun 200 miljoonan euron investointi liikuntaan, urheiluun, huippu-urheiluun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
  Hippos2020:n rakentaminen synnyttää Jyväskylälle noin 14 miljoonan euron verotuotot ja valtiolle 22 miljoonan euron verotuoton.

  Hankkeen työllisyysvaikutus on 2000 henkilötyövuotta. Valmis Hippos2020 työllistää päivittäin yli 1000 työntekijää.

  Hippos2020 on myös elinkeinopoliittisesti merkittävä hanke Jyväskylälle. Jyväskylä voisi uuden Hippoksen avulla ottaa ison roolin alan yritysten houkuttavana sijoituspaikkana. Hankkeen ympärille rakentuva liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemi houkuttaa sekä tutkijoita että alan yrityksiä Jyväskylään.

  Urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin alueella Hippos2020 nostaa Jyväskylän liikuntakaupunkina Pohjoismaiseen kärkeen. Hanke vahvistaa myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaolosuhteita Jyväskylässä. Hippos2020 tukee Jyväskylän asemaa johtavana liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin tutkimuksen kaupunkina.

 • Onko Hippos2020 vain huippu-urheilijoille?

  Hippokselle valmistuu tilat yli 20 lajin harjoitteluun nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti sekä yksilöille että joukkueille. Huippu-urheilu onkin tärkeässä roolissa Hippoksella myös jatkossa, koska Hippos2020 yhdistää loistavat olosuhteet ja vahvan huippu-urheilun osaamisen. Hippos2020 on suunnattu kuitenkin myös kaikille muillekin kävijöille – liikkujille, tapahtumakävijöille ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille ihmisille koko elämänkaaren ajan. Jyväskyläläiset liikunnan harrastajat ovat Hippoksen suurin käyttäjäryhmä myös tulevaisuudessa, jonka lisäksi alue tulee houkuttelemaan myös mm. liikunta- ja tapahtumamatkailijoita ympäri Suomen ja kansainvälisestikin.

 • Miten jyväskyläläiset hyötyvät hankkeesta?

  Jyväskyläläiset saavat käyttöönsä uuden liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin urbaanin keskuksen tilat ja monipuoliset palvelut. Urheilu- ja liikuntaseurojen toimintaedellytykset paranevat, ja se hyödyttää kaikkia jyväskyläläisiä. Hippoksesta syntyy myös uusi elinvoimainen palvelujen ja asumisen alue. Lisäksi Jyväskylän asema liikunta-, matkailu- ja tapahtumapaikkana vahvistuu. Hyvinvoinnin ja terveyden alojen tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden ympäristö tuo Jyväskylään uusia menestystarinoita.

 • Miksi paikaksi valikoitui juuri Hippos?

  Hippos on tälläkin hetkellä Jyväskylän urheilun ja liikunnan keskusalue: Hipposta käyttää yli 100 seuraa ja harrastettavia lajeja on yli 20 ja käyntikertoja 1,6 miljoonaa vuodessa. Hippos on keskellä yliopistokampusta ja alueella toimivat jo nyt mm. Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorio, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. Jatkossa toiminta moninkertaistuu kaikilla sektoreilla ja mukaan saadaan paljon myös uusia toimijoita.

  Alueen yksi suurimmista vetovoimatekijöistä on Hippoksen sijainti kaupunkialueella. Myös uuden sairaalan Novan läheisyys ja Kukkulan ja Hippos2020:n yhteistyö esim. kuntoutuksessa ja ennalta ehkäisevässä liikunnassa ja hyvinvoinnin edistämisessä on luontevaa ja joustavaa jo fyysisen läheisyyden vuoksi.

 • Haittaako Hippoksen rakentaminen ympäristöä?

  Hippos on iso alue ja rakentaminen vaikuttaakin siksi eniten alueen sisäisiin toimintoihin. On selvää, että Hippos on monta vuotta samaan aikaan sekä rakennustyömaa että aktiivinen liikunnan harrastamisen ja urheilutapahtumien paikka. Rakentaminen vaiheistetaan siten, että haitat arjen toiminnalle pystytään minimoimaan. Kärsivällisyyttä vaaditaan kuitenkin kaikilta, sillä väliaikaisia muutoksia väistöineen toimintaympäristöön tulee vuosien ajaksi. Lopulta kärsivällisyys palkitaan: Hippos2020 nykyaikaistaa ja kolminkertaistaa tilat nykyiseen verrattuna.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä:

Ajankohtaiset uutiset, artikkelit ja blogit

Artikkelit | 27.5.2022

Artikkelikuva

Vastuullinen sijoittaminen luo vaikuttavuutta

 • Investorit
 • kasvuyritys
 • vastuullisuus

Uutiset | 25.5.2022

Artikkelikuva