Siirry suoraan sisältöön

Keskisuomalaisten liikunta- ja urheilutoimialan yritysten liikevaihto on kasvanut 42 % vuodesta 2011 vuoteen 2015 ollen kaikkiaan reilut 62 miljoonaa euroa. Liikevoittoa yritykset tuottivat vuonna 2015 vajaat 2,8 miljoonaa euroa.

Maakunnan alan yritysten kovin liikevaihdon kasvuvauhti on ollut Jyväskylässä, jossa neljän vuoden seurantajaksolla kasvua on ollut 50 %. Vuonna 2015 jyväskyläläisten liikunnan ja urheilun toimialan yritysten liikevaihto oli yhteensä 35 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen kasvuluvut noudattavat toimialan valtakunnallista kasvua. Maakunnan suurimmat liikunnan ja urheilun toimialan alan yritykset ovat Peurunka (Kuntopolku Oy), JYP Jyväskylä Oy, Firstbeat Technologies Oy, Tommi Mäkinen Racing Oy ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy.

Tiedot ilmenevät Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK:n ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n tekemästä esiselvityksestä, jossa hahmotetaan Hippos2020:n mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luojana, tapahtumien järjestämispaikkana sekä paikallisten että valtakunnallisten urheilutoimialan yritysten ja yhteisöjen palveluntarjoajana. Selvityksen tilaajat ovat Keski-Suomen Liitto ja Jyväskylän kaupunki.

Selvityksen mukaan Jyväskylään hankkeilla oleva Hippos2020 luo hyviä mahdollisuuksia uuteen yrittäjyyteen urheilun ja liikunnan toimialalla.

– Kasvava toimiala, Jyväkylän imago urheilukaupunkina, vahvat paikalliset koulutussektorin ja tutkimuksen toimijat yhdistettynä monen lajin maan parhaisiin urheiluseuroihin antavat hyvän pohjan tulevalle Hippokselle. Selvitykseen haastateltujen uusien kohdeyritysten kiinnostus liikunta- ja hyvinvointikeskus Hippos2020:ta kohtaan antaa merkkejä laajemmastakin kiinnostuksesta alueeseen, sanoo esiselvitystyötä vetänyt lehtori Aila Ahonen JAMK:sta.

– Yhdistelmä on ainutlaatuinen ja erottaa Hippoksen muista vastaavista liikunnan ja urheilun olosuhdehankkeista Suomessa, toteaa johtava asiantuntija Jari Lämsä KIHU:lta.

– Nykyisillä ja uusilla toimijoilla on hyvät mahdollisuudet kehittää palvelutuotantoaan niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin Hippos2020:n ympäristössä, kertoo Aila Ahonen.

Jyväskylän vahvuutta liikuntakaupunkina tukee liikunnan ja urheilun toimialan vuoden 2015 kokonaistalous, joka oli 94 miljoonaa euroa. Kokonaistalouteen lasketaan yritysten lisäksi mukaan kaupungin, järjestöjen, oppilaitosten ja tutkimuskeskusten talousvaikutus alueen liikuntaan ja urheiluun.

Hippos2020:n suurin kilpailuetu on Jyväskylässä toimivien korkeakoulujen, KIHU:n ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESIN monitieteisen tutkimusosaamisen yhdistäminen uuden Hippoksen Liikunnan Tietotalon liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin yritystoimintaan.

Iso odotusarvo on myös uusilla palvelukonsepteilla, joita Hippos2020:n älykkäät harjoittelu- ja kilpailuympäristöt sekä digipalvelut mahdollistavat.

Lisätiedot:

Aila Ahonen
Lehtori
JAMK, Sport Business School Finland
aila.ahonen@jamk.fi
+358505921143

Jari Lämsä
Johtava asiantuntija
KIHU, Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus
jari.lamsa@kihu.fi
+ 358 400 815943