Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden käyttöön tuleva liikuntalaboratorio ja toimistotilat ovat tulossa Hippos2020-hankkeen myötä Liikunnan Tietotaloon Jyväskylän Hippokselle.

Liikunnan Tietotalo on tärkeä osa Hippokselle suunniteltavaa uutta liikunta- ja hyvinvointikeskusta ja osaamiskeskittymää. Jyväskylän yliopiston hallitus päätti tilojen vuokraamista koskevan esisopimuksen solmimisesta Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n kanssa tiistaina 16.5. Sopimuksen kesto on 15 vuotta.

– Yliopisto on sitoutunut vahvasti Hippoksen osaamiskeskittymän kehittämiseen tarjoten yhteistyöhön maan ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan erityisosaamista. Hipposalueen uudistuvat liikuntapaikat yhdistettynä moderneihin laboratoriotiloihin luo ainutlaatuisen ympäristön kansainväliseen huippututkimukseen. Tarkoituksenamme on vuokrata uudisrakennuksesta noin 2000 kerrosneliön tilat, joiden valmistuttua luopuisimme nykyisistä Vivecan ja liikuntalaboratorion tiloista Rautpohjankadulla. Seminaarinmäen Liikunta-rakennus säilyy jatkossakin tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen keskeisenä toimitilana, rehtori Matti Manninen linjaa.

– Esisopimus Jyväskylän yliopiston kanssa on erittäin merkittävä koko Hippos2020-hankkeelle. Yliopisto on keskeinen ankkuritoimija liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä ja siten vahva tien viitoittaja Liikunnan Tietotalon tulevan elinvoiman synnyttämisessä, kertoo Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Halinen

– Jyväskylässä on maan vahvin osaamispääoma liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin tutkimuksessa. Se on Hippos2020-hankkeen vahva kilpailuetu. Kun siihen yhdistetään vielä alan teknologiaa ja palveluja tuottavat yritykset ja start up-hautomo, ollaan myös ison elinkeinopoliittisen läpimurron kynnyksellä, toteaa Kari Halinen.

Hallituksen valtuuttamana rehtori sopi esisopimuksen, jonka pohjalta laaditaan lopullinen vuokrasopimus, mikäli hankkeen kokonaisrahoitus, lupamenettely, tarkempi yliopiston kanssa laadittu tilasuunnitelma ja lopullinen hankkeen käynnistymispäätös toteutuu.

Hippos2020 rakentaa alueelle vahvaa liikunta- ja urheilualan osaamiskeskittymää, joka yhdistää tutkimuksen, teknologisen tuotekehityksen ja käytännön liikuntatoiminnot kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK:n lisäksi avaintoimijoita ovat Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Lisäksi alueelle synnytetään vahvaa yritysverkostoa liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä liiketoiminnoissa.

Liikunnan Tietotalon lisäksi Hippos2020-hanke rakentaa Hippokselle nykyaikaiset, muunneltavat liikuntatilat, jotka kolminkertaistavat nykyiset tilat.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen, puh. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi

Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Halinen, puh. 050 573 7034, kari.halinen@jkl.fi