Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän kaupunginvaltuusto näytti tänään vihreää valoa Hippos2020-hankkeelle, josta tulee valmistuessaan Pohjoismaiden merkittävin liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveydenedistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus. Jyväskylän Hippos2020 yhdistää myös liikunnan tutkimuksen ja teknologisen tuotekehityksen kansainvälisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi. Hankkeen budjetti on noin 220-250 miljoonaa euroa, josta lähes 90 % on yksityistä rahoitusta. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 160 000 bruttoneliömetriä.

Nopeimmillaan Hippos2020 voisi valmistua vuonna 2022. Rakentaminen vaatii hankkeen vaiheistamista, sillä kaikki alueen nykyiset rakennukset uusinta toimistorakennusta lukuun ottamatta puretaan uuden tieltä. Valmistuessaan Hippos tulee olemaan liikuntapääkaupunki Jyväskylän keskeinen vetovoimatekijä. Rakentamisen aloittaminen alkuvuodesta 2019 edellyttää valtuuston päätöksen lisäksi investorikonsortio Lehto-Fennian myönteisiä päätöksiä syksyn kuluessa.

Hippos2020-hankkeen toteutuessa alueen nykyiset liikuntatilat kaksinkertaistuvat ja tilojen käyttö tehostuu. Hippoksen alueella toimii yli 100 seuraa ja Jyväskylän Urheiluakatemia. Tavoitteena on Pohjoismaissa ainutlaatuinen urheilu-, liikunta ja hyvinvointiosaamisen keskittymä, jonka vetovoiman uskotaan houkuttelevan Hippoksen alueelle 3-5 miljoonaa käyntikertaa vuodessa

– Hippos-hanke vahvistaa entisestään Jyväskylän asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista liikuntakaupungeista, iloitsee valtuuston päätöksestä Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Hippoksen alueelle rakentuu suunnitelman mukaan monitoimiareena urheilu- ja viihdetapahtumille sekä kolmiratainen harjoitusjäähalli, sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajiperheelle kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jalkapallostadion sekä voimistelutalo, aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille sekä jäädytettävät ja lämmitettävät ulkokentät. Lisäksi alueelle on suunniteltu tutkimus-, majoitus-, kauppa- ja toimistotiloja.

Ainutlaatuinen liikuntarakentamisen rahoitusmalli

Hippos2020-hankkeessa on erityistä uudenlainen rahoitusmalli, jossa verovaroja käytetään sama määrä kuin nykytilojen peruskorjaus edellyttäisi, mutta silti liikuntatilat kaksinkertaistuvat.

Jyväskylän kaupunki on hankkeessa vähemmistöosakas. Kaupunki tekee Kiinteistö Ky Hippokseen noin 34 M€:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen ja on näin ollen vähemmistöosakas yhtiössä noin 30-40 %:n osuudella. Kaupungin lopullisen omistusosuuden tarkka prosenttiosuus määräytyy myöhemmin ja on suhteessa oman pääoman sijoitusten kokonaismäärään. Kaupungin sijoitus muodostuu nykyisten Hippoksen rakennusten korjausvelkaa vastaavasta 23 M€:sta, joka sijoitetaan hankkeeseen vaiheittain vuosien 2018-2022 aikana, Monitoimitalon, Hippos-hallin ja jäähallin tonttien myynnistä saatavasta 5 M€:sta. Lisäksi kaupunki sijoittaa yhtiöön enintään 6 M€ hankkeen viimeisessä vaiheessa suunniteltavan ja toteutettavan liikuntapuiston toteuttamiseksi. Sopimukseen kuuluu myös alueen liikuntavuorojen osto 5,5 M€:lla (+indeksikorotus) vuosittain 20 vuoden ajan, ensimmäisestä täydestä käyttöönottovuodesta alkaen. Kaupungin arvioidaan saavan rakennusoikeuksista noin 22 M€:n tuoton, tuloja sekä sijoittamalleen pääomalle että kiinteistöveroa arviolta 3,0 M€/vuosi.

Muut investorit sijoittavat yhtiöön arviolta 50-60 M€ oman pääoman ehtoista pääomaa. Uusia investoreita voi tulla mukaan hankkeeseen. Loput noin 50-60 % rahoituksesta on lainarahoitusta, jossa lainanottajana on joko Kiinteistö Ky Hippos, tai keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

– Hippos2020-hanke on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen tahon yhteistyömalli. Jyväskylän kaupungin vahva liikuntalupauksen täyttäminen luo tässä hankkeessa vakaan perustuoton sijoittajille, ja vahvistaa samalla Jyväskylän poikkeuksellista asemaa liikunta- ja terveysalojen yliopistokaupunkina. Tämä hanke tuo samalla lisäarvoa niin koulutukseen, tutkimukseen, liikuntaan kuin toimisto- ja kaupallisiin mahdollisuuksiin, kertoo Lehto Groupin johtaja Timo Reiniluoto.

Rakennusvaiheen verotuottojen arvioidaan olevan Jyväskylälle 14 M€, valtiolle 22 M€,. Rakentamisen työllisyysvaikutus on arvioitu olevan 2000 htv ja valmistuttuaan Hippoksen on arvioitu työllistävän yli 1000 ihmistä päivittäin.

Hippokselle suunnitellut tilat ja monet mahdollisuudet

Hippos2020 synnyttää Jyväskylään urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ekosysteemin, joka yhdistää liikkumisen, valmentamisen, tutkimuksen, koulutuksen sekä liikuntaliiketoimialan ja hyvinvointialan yritykset. Urheilun ja liikunnan lisäksi alue tarjoaa upeat puitteet erilaisille tapahtumille. Hippokselle rakennetaan myös kauppa-, ravintola ja majoituspalveluja, jotka tukevat vierailijoiden viihtymisen lisäksi alueen asukkaiden arkea. Lisäksi Jyväskylän keskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä.Jyväskylän ehdoton kilpailuetu on myös tiedon osaamispääoma eli Jyväskylän yliopisto ja liikuntatieteellinen tiedekunta, KIHU – Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, LIKES – Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, JAMK – Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Master Olympic Training Center eli Huippu-urheilun kansainvälinen kaupunkivalmennuskeskus.

Hippos2020-hanke kattaa koko Hippoksen nykyisen alueen. Alueelle rakennetaan suunnitelman mukaan uutta tilaa n. 160 000 brm2, joista liikuntatilat ovat noin 120 000 brm2.

Alueelle rakentuvat tilat ovat:
– Uusi monitoimiareena ja harjoitusjäähalli jäälajeille: 31 000 brm2, katsomopaikkoja noin 6500 ja tapahtumissa noin 8000.
– Areenakeskus: 31 000 brm2
– Uusi sisäliikuntakeskus yli 20:lle lajille kamppailulajeista palloiluun ja yleisurheiluun, jossa noin 3000 katsojan MID-areena: 53 000 brm2
– Voimistelutalo: 6 000 brm2
– Jalkapallostadion, jonka katsomokapasiteetti on noin 5000 katsojaa: 17 000 brm2
– Pysäköintitalo: 21 000 brm2
– Pysäköintipaikat: 1500 paikkaa
– Polkupyöräpysäköinti: 690 paikkaa

Suorituspaikat ja yleisökapasiteetti mahdollistaisivat esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen lohkoisännyyden (haku 2022), uinnin, kamppailulajien, salibandyn ja voimistelun arvokisat sekä useiden lajien maaottelut ja SM-kisat. Hippos2020 voi toimia myös erinomaisena tapahtumakeskuksena sekä suurille urheilu- ja liikuntatapahtumille että viihdetapahtumille.Tiloihin on suunniteltu muun muassa jalkapallon, autourheilun ja eSportin valmennuskeskukset sekä Jyväskylän urheiluakatemian valmennuskeskus yli 800 urheilijalle ja kymmenille lajeille. Kansainväliseen kaupunkivalmennuskeskukseen tulisivat yleisurheilu, voimistelu, palloilulajit, kamppailulajit, eSport ja autourheilu. Tiloja on suunniteltu myös jääkiekon testi- ja mittauskaukalolle, laukaisu- ja luisteluvalmennukselle sekä monipuoliselle Training Room –konseptille, joka mahdollistaa eri lajien optimaalisen palautumisen toteuttamisen ja tutkimisen. Ulkoalueille tulisivat lisäksi aktivoiva liikuntapuisto kaiken ikäisille kuntoilijoille sekä jäädytettävät ja lämmitettävät ulkokentät.Areenakeskus sisältää kaupalliset tilat, muun muassa toimisto- ja laboratoriotilat, päivittäistavarakauppa, ravintolat ja erikoisliikkeet. Hankkeen viereiselle tontille on suunniteltu majoitus- ja asuntorakentamista.

Lisätietoja:

Hippos2020-hankkeen kokonaisuuteen voi tutustua osoitteessa: www.hippos2020.fi

Jyväskylän kaupunki, kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Kari Halinen, p. 014 266 7285

Lehto Group Oyj, johtaja, liiketoiminnan tukipalvelut, Timo Reiniluoto, p. 040 5501656

Fennia Varainhoito Oy, kiinteistötoiminnan johtaja, Timo Rantala, p. 040 5287141