Siirry suoraan sisältöön

HHub-ekosysteemin tavoitteita ja käytännön työskentelyä ohjataan viiden teemaryhmän eli “boardin” kautta. Näitä ovat Board of Brand, Board of Data, Board of Growth, Board of Core ja teemat yhteen kokoava Hippos2020 Board. Kunkin teemaryhmän muodostaa tarkoin valikoitu 5–10 hengen asiantuntijatiimi.

Teemaryhmät vievät eteenpäin HHubin keskeisintä tavoitetta: ihmisten ja organisaatioiden hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kokonaisvaltaista tukemista ja optimointia.

Teemaryhmien jäsenille työskentely tarjoaa henkistä pääomaa: mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan, oppia toisilta ja synnyttää uutta ajattelua ja oivalluksia yhteisen päämäärän eteenpäinviemiseksi. Pitkällä tähtäimellä yhteistyö tarjoaa myös kasvun aihioita jäsenten omaan työhön ja liiketoimintaan.

Woolmanin toimitusjohtaja Juha Harju ja Firstbeatin varatoimitusjohtaja Juho Tuppurainen kertovat, mitä ajatuksia ja odotuksia heillä on teemaryhmien toimintaan.

Juha Harju, Head of Growth Board: ”Vapaa keskustelu samanhenkisten ihmisten kanssa synnyttää positiivista energiaa”

Growth Boardin kärkiteemana on tunnistaa ja rakentaa kasvun edellytyksiä hyvinvointiliiketoiminnalle. Globaali terveysturvallisuus, älykkäät hyvinvointiratkaisut sekä kerätyn datan avulla rakennetut innovaatiot ovat kasvun ajureita. Teemaryhmä edistää myös jäsentensä toimesta ilmiön kansainvälisyyttä sekä yhteyksiä kasvuyritysten ja investoreiden välillä.

“Ekosysteemityöskentelyn onnistumisen kannalta oleellista on, että kukaan ei ole ensisijaisesti edistämässä omaa agendaansa vaan ilmapiiri on keskusteleva ja eteenpäinvievä. Jokainen tuo oman 5-senttisensä pöytään, ja joku toinen löytää siitä sitten itseä kiinnostavaa. Toki meilläkin on viitekehys missä keskustelua käydään.”

“Meillä tietotyötä tekeville tapaamiset ovat useimmiten sellaisia, joihin osallistutaan tehokkaasti tarkan agendan ja tavoitteiden kanssa, asioista keskustellaan ja tehdään päätöksiä.

Ihan yhtä lailla tarvitaan tapaamisia, missä eri osaamisalueita edustavat mutta samanhenkiset ja -tyyppiset ihmiset saavat keskustella vapaasti ja synnyttää positiivista energiaa. Positiivisen energian ja innostuksen lopputuloksena voi syntyä jotain uutta ja odottamatonta – sellaista, mitä ei muuten olisi saatu aikaan.”

“Osallistuminen ekosysteemityöskentelyyn on vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminta on maailman sitoutuneinta toimintaa, koska ihminen antaa sille nykymaailmassa arvokkainta omaisuuttaan – omaa aikaansa. Vaikka emme tarkalleen ottaen vielä tiedä mitä tästä syntyy, haluamme olla mukana. Parhaassa tapauksessa kaikilla on motivaatio löytää yhteisiä teemoja ja asettaa tavoitteita, jotka vievät meitä eteenpäin sekä yhteisen vision saavuttamisessa että omassa arjen toimintaympäristössämme.”

Juho Tuppurainen, Head of Core Board: ”Pyrimme aitoihin tekoihin juhlapuheiden sijaan”

Core Boardin kärkiteemana on yksilön suorituskyky ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Oppimisen, kasvamisen, valmentamisen ja johtamisen menetelmät sekä tutkimukseen perustuvat parhaat käytännöt hyvinvoinnin edistämiseksi ovat teemaryhmän jäsenten osaamista. Halu jakaa todennettuja malleja maailmalle sekä innovoida uusia on keskeinen Boardin tehtävä koko ekosysteemiä ajatellen.

“Jokaiseen teemaryhmään on mietitty ja kutsuttu henkilöt, joilla on toiminnan kannalta sopiva tausta ja osaaminen. Tiimi, jonka ihmisillä on monipuoliset taustat ja erilaista näkemystä, pystyy yhdessä viemään asioita eteenpäin halutulla tasolla sekä yhdessä että itsenäisesti ja omia verkostojaan hyödyntäen. Hyvällä tiimillä on kyvykkyyttä rakentaa uutta näkemystä omaan teemaan ja siihen, mitkä ovat toimialalla todelliset, globaalit kilpailutekijät. Pyrimme aitoihin tekoihin juhlapuheiden sijaan.”

“Vaikka ekosysteemillä on yhteinen tavoite, ainahan tämäntyyppisessä yhteistyössä on myös business-näkökulma. Verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa ja yhteisten näkökulmien löytäminen palvelee myös kaupallisia intressejä. Me jokainen annamme oman panoksemme yhteistyölle, ja pitkässä juoksussa yhteistyö antaa meille uusia mahdollisuuksia kunkin omaan liiketoimintaan.”